Říkáte si, že jste dosáhli věku na starobní důchod a chystáte si tedy do něj odejít, ale pak si vlastně uvědomíte, má vás zaměstnavatel právo propustit? Máte se na něj spolehnout, že vše vyřídí nebo je to čistě jen ve vaší kompetenci?
 

Naše rozhodnutí

Žádost o odchod do starobní penze je volba jednotlivce a žádný zákon nestanovuje povinnost jeho čerpání po dosažení potřebné věkové hranice. Tedy z toho plyne, že pokud nebudete chtít, nemusíte vlastně nikdy o penzi žádat a když se to vezme, ani do ní nastoupit!
Zaměstnavatel vás může propustit z různých důvodů, jako každého jiného zaměstnance, pozor ovšem, přiznání důchodu však mezi zákonnými možnostmi propuštění nejsou. Tedy v šedesáti pěti můžete požádat o penzi, nemusíte ovšem měnit pracovní smlouvu a z vesela pracovat podle zajetých kolejí.

Automatika nebo dobrovolnost?
4 (80%)2